Diamantminer

Processen med at udvinde diamanter fra jordskorpen involverer forskellige stadier, herunder efterforskning, udvinding, forarbejdning og sortering. 

Diamantaflejringer kan findes i både primære og sekundære kilder, såsom kimberlitrør, alluvial grus og marine aflejringer.

 

Kimberlit Pipe Mining (primær forekomst)

Kimberlit Pipe Mining er en metode, der bruges til at udvinde diamanter fra kimberlitrør, som er lodrette søjler af diamantbærende sten, der strækker sig dybt ned i jordskorpen.

Der er især to typer: åben minedrift og underjordisk minedrift. 

Åben minedrift indebærer, at man fjerner overliggende jord og klipper for at få adgang til den diamantbærende sten.

Underjordisk minedrift indebærer adgang til og udvinding af diamantforekomster fra under jordens overflade ved at skabe tunneler og skakter for at nå den diamantholdige malm.

Alluvial minedrift (sekundær aflejring)

Alluvial minedrift er en metode til diamantminedrift, der involverer udvinding af diamanter fra alluviale aflejringer, som er løse, ukonsoliderede sedimenter som grus, sand og ler, der er blevet aflejret af vand.

Det sker typisk i flodlejer, flodsletter eller kystområder, hvor vandstrømme har transporteret og aflejret diamanter.

Marin minedrift

Marine mining, også kendt som offshore diamantminedrift, er processen med at udvinde diamanter fra havbunden.

Specialiserede fartøjer udstyret med avanceret teknologi bruges til at udforske og udvinde diamantrige områder, der ligger offshore. Disse fartøjer indsætter udstyr som sugerør eller fjernstyrede undervandsfartøjer (ROV’er) for at udgrave diamantholdigt grus eller sediment fra havbunden.

De største diamantproducerende lande

Rusland, Botswana, Den Demokratiske Republik Congo, Sydafrika, Australien, Canada, Angola og Namibia er vigtige diamantproducerende lande. De har stor indflydelse på den globale diamantindustri og leverer ædelstene af høj kvalitet til hele verden.